Místní knihovna Hodíškov

Kronika

 

Založení kroniky

 V době, kdy jsem u nás v obci znovuotevřela knihovnu, založila jsem i kroniku. Do této kroniky ručně zapisuji všechny akce, které se v knihovnì podnikají, statistiky výpùjček, dokumentuji rùzné drobné úpravy v knihovně, zaznamenávám výměnné fondy a jiné.