Místní knihovna Hodíškov

Historie

 


 Vypsáno z Pamětní knihy obce Hodíškova / 1918 - 1976 /:

Místní veřejná knihovna byla založena v roce 1920. Bylo zakoupeno 50 svazkù knih. Ministerstvo školství darovalo na knihovnu 700,- Kč, obec 150,- Kč, Hospodářské družstvo Žďár 100,- Kč. V tomto roce byla také zřízena místní osvětová komise: Pavlíček Josef, správce školy

                                 Sochor Josef, rolník č. 9

                                 Smejkal Jindřich, rolník č. 27

                                 Straka Stanislav, rolník č. 48

V roce 1923 pan Jiří Wenke / úředník státních drah /, dříěìjší prokurista zdejšího dvora, daroval pro zdejší místní osvětovou knihovnu vícero svazkù knih a časopisù k uctění památky své zemřelé choti Marie.

26. prosince 1923 byla zvolena knihovní rada pro místní osvětovou knihovnu: Sochor Josef, č. 9 Kříž, č. 30, Prokop Václav

31. srpna 1926 byla zvolena nová knihovní rada: Fr. Kříž, č. 30, J. Sochor, č. 9, V. Prokop

Rok 1946: Místní osvětová knihovna je používána čtenáři a je doplněna několika svazky knih, je též pořízena nová skříň na knihy.

Rok 1948: Památkový ústav v Brně přípisem ze dne 27. 10. 1948  č. 3270 sdělil obci o knihách z konfiskátu Marty Linsbauerové, že nemají kulturní hodnotu.

Rok 1950: knihovna se stěhuje do kulturního domu, dříve byla ve školní třídě.

Ke dni 31. 12. 1959 měla místní lidová knihovna 744 svazkù. Celkem bylo vypùjčeno 265 knih třiceti čtenáři. Knihovníkem byl ředitel školy Jaroslav Vencálek. Pùjčovalo se v měsíci leden až duben, a v listopadu a prosinci.

Rok 1960: 780 svazkù, 39 čtenářù, 393 výpùjček

Rok 1963: 913 svazkù, 29 čtenářù, 507 výpùjček

Rok 1969: 970 svazkù

Rok 1989: 756 svazkù, 17 čtenářù, 239 výpùjček

V letech 1978 - 1982 pùjčovala v knihovně Miluška Šamlová / tehdy studentka novoměstského gymnázia /, dále pùjčovala paní Margita Prokopová / do roku 1993 /

Od prosince r. 2001 půjčuje v knihovně Dana Michalová.