Místní knihovna Hodíškov

Statistiky

 

Statistika o naší knihovně: 

r. 2002

852 svazkù

31registr. čtenářù

313 návštěvníkù

476 výpùjček

2003

858

34

381

512

2004

858

38

452

528

2005

858

36

405

570

2006

858

43

312

455

2007

710

45

322

576

2008

710

48

268

481

2009

710

50

416

523

2010

710

53

475

429

 2011

 710

 60

 492

  547

2012

710

58

250

 461

2013

732

51

464

 298

2014

        732              50              418             214

2015

731

              41

361

   112

2016

       

 

Výměnný fond:

Knihy pùjčené z Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou, úsek pro výkon regionálních funkcí: 

 

2002

73 svazkù

2003

91

2004

193

2005

197

2006

141

2007

162

2008

204

2009

487

2010

289

2011

355

2012

369

2013

228

2014

                    489