Místní knihovna Hodíškov

Zajímavosti

 

 

MIKULÁŠ  KONÁČ Z  HODÍŠKOVA

 

Jméno naší obce proslavuje po celém svìtì významná osobnost MIKULÁŠ  KONÁČ  Z  HODÍŠKOVA. Tiskař, spisovatel, překladatel, vydavatel. Více se o nìm dočtete v knize Hodíškov (Michalová Dana, 2010, str. 135) nebo na adrese: www.hodiskov.cz

 

„ A našla sem, že ktož nemá zboží, nemáť  bratøí, a ktož nemá bratøí, nemáť rodu,  a ktož nemá rodu,  nemáť plodu,  a ktož nemá plodu, nemáť  pamìti, a ktož nemá pamìti, nemáť rozumu, a ktož  nemá rozumu, nemáť tohoto svìta ani budúcího ani poèátku, ani konce… Blázen jest, ktožkoli hledá umìní,  kteréhož nenie hoden a kteréhož  pøedkové jeho neužívali.“

                                                                                                         Mikuláš Konáè z Hodíškova, 1528

 

 

 

Náhrobní kamenná deska Šťastného Konáče z Hodíškova
v kostele sv. Jana Křtitele v Lipníku

------------------------------------------------------

Víte, že jméno  HODÍŠKOV se vyskytuje v celé republice jen jednou?

 

-------------------------------------------------------

 

 

Nedaleko Hodíškova, mezi Bohdalcem a Rousměrovem, je smírčí kámen. Na něm je vytesáno písmo, které ještě nikdo nerozluštil

 

----------------------------------------------------

 

 Kdo byl Matěj Josef Sychra?

" Prohloupil by a dal by se v posmìch, kdo by o cenì nìkterých knih dle jejich velikosti, tloušťky a vazby soudil, nedbaje na jejich obsah. Stejné hlouposti se dopouštíme, když chtíce rozhodnouti, co zaè jest náš bližní a jakou cenu má, na jeho rod, stav, bohatství a postavu se ohlížíme, zanedbajíce vyšetøiti, jakého srdce jest a co v mozku má."

 

                                       Matěj Josef Sychra

                                      1776 - 1830

                                     Významný buditel z Vysočiny. Byl knězem, spisovatelem, který se podílel na záchraně českého jazyka a kostela na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou

                                      více na www.knihzdar.cz

 

-------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------

 

Měsíc knihy se poprvé slavil v březnu roku 1955. Po roce 1989, když již nebyl nařízen ministerstvem, téměř Měsíc knihy zanikl a nahradil jej Týden knihoven pořádaný Svazem knihovníkù. Později jeho obliba stoupla. S rozvojem komunikačních technologií v posledních letech se název prodloužil na Měsíc knihy a internetu. V roce 2011 se březen slavil jako Měsíc čtenářù.