Místní knihovna Hodíškov

Naši čtenáři

 

 Čtenářce naší knihovny, Simoně Nevrklové, se dostalo nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v podobě dřevěné medaile. Studentka gymnázia Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě si ocenění zasloužila jako úspěšná překladatelka z anglického jazyka a jako vítězka překladatelské soutěže Juvenes Translatores, kterou vyhlašuje pravidelně Evropská komise. V roce 2015 získala Simona titul pro Českou republiku.  Gratulujeme k dosažení tohoto úspěchu.

                                                           (foto: J. Loskot)